Exis_by_Nikos_Vasilakis

Exis

Client Exis Art
Model Fotini Alexi
Make-up Retouche toptotoe
Hair Retouche toptotoe
Thanks Dimitris Moisidis, Maria Patlaka, Grigoris Neratzakis
Location Thessaloniki, Greece
Tags Exis Art, Studio, Thessaloniki
Share